For at komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal du opfylde nedenstående kriterier.
Der kan dog være enkelte undtagelser i særlige tilfælde, som fremgår nederst på denne side.

Overordnede ansøgningskriterier:

 • du skal være enlig forsørger (dog kan samboende (samme bopæls adresse) også søge om Feriehjælp og Julehjælp, men begge skal være på overførselsindkomst)
 • du skal være på én af følgende overførselsindkomster:
  - Kontanthjælp
  - Ledighedsydelse
  - Ressourceydelse
  - Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse
  - Revalideringsydelse
  - Sygedagpenge
  - Førtidspension
  - SU
  - Uddannelseshjælp
 • du skal have hjemmeboende børn under 18 år

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommune. Dermed sikrer vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.