Hvem kan søge om hjælp?

For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde nedenstående kriterier. Der kan dog være enkelte undtagelser i særlige tilfælde, som fremgår nederst på denne side.

Overordnede ansøgningskriterier:

 • du skal være enlig forsørger (dog med enkelte undtagelser, jf. nederst på denne side)
 • du skal være på én af følgende overførselsindkomster:
  – Kontanthjælp
  – Ledighedsydelse
  – Ressourceydelse
  – Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse
  – Revalideringsydelse
  – Sygedagpenge
  – Førtidspension
  – SU
  – Uddannelseshjælp
  – Uddannelsesydelse
  – Alderspension (gælder kun ved SeniorNET)
 • du skal have hjemmeboende børn under 18 år (dog ikke ved SeniorNET)

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikre vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.

Særligt omkring Feriehjælp
I forbindelse med Feriehjælp er det på enkelte ferieophold tilladt at være gift/samboende.

Særligt omkring FamilieRINGEN
Ved deltagelse i FamilieRINGEN´s aktiviteter er det tilladt at være gift/samboende og være i beskæftigelse. Visitering sker gennem din sagsbehandler i Lolland Kommune.

Særligt omkring SeniorNET
Ved deltagelse i SeniorNET´s aktiviteter skal man blot være enlig 65+ år, og være bosiddende i én af de kommuner, hvor aktiviteten tilbydes.