Samtykkeerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING til Dansk Folkehjælps behandling af personoplysninger om dig, når du søger om hjælp eller deltager i aktiviteter gennem organisationen.

I forbindelse med din registrering hos Dansk Folkehjælp, Brovejen 4, 4800 Nykøbing Falster, tlf. 70 220 230 – e-mail: post@folkehjaelp.dk vil vi gerne behandle følgende oplysninger om dig:

  1. Navn, cpr. nr., adresse, postnummer, herunder også for evt. samlever/ægtefælle, bopælskommune, mobiltelefonnummer, e-mailadresse, antallet af børn i husstanden med navn, køn og fødselsdato og husstandens indtægtsforhold.
  2. Oplysningerne om navne og cpr. nr. på dig og din ægtefælle/samlever og navnene på dine børn og deres alder samt adresse, postnummer, by og overførselsindkomsttype vil blive videregivet til din bopælskommune til bekræftelse af dine oplysninger, og til Dansk Folkehjælps lokalafdeling, hvis der er en sådan i din kommune (dog ikke dit cpr. nr.)
  3. Behandlingen af oplysningerne under punkt 1 og 2 er nødvendige for, at vi kan administrere din ansøgning om hjælp, herunder for at få bekræftet dine oplysninger af kommunen. Vi gør det også for sammen med evt. lokalafdeling at kunne foretage en prioritering af indkomne ansøgninger. Vi gør det endelig for at kunne sende dig nødvendig information.
  4. Vi vil også gerne have yderligere oplysninger om: a. du vil svare på afsavnsspørgsmål til brug for vores fortalerskab for udsatte (disse oplysninger behandles i anonymiseret form), b. du vil være interesseret i lade dig interviewe af en journalist, c. om der må tages foto af dig og din familie under aktiviteter gennem Dansk Folkehjælp, og d. om du kan tænke dig at blive frivillig i Dansk Folkehjælp. Dette har ikke betydning for, om du kan få hjælp, så du kan frit vælge om, du vil give disse oplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er EU’s Databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1(a) om dit samtykke.

Du skal også vide følgende:

  • Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte os ved brug af hjemmesiden eller ved at sende e-mail til post@folkehjaelp.dk eller ringe til os på telefon 70 220 230. En tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.
  • Oplysningerne om dig, din samlever og dine børn i din ansøgning vil blive slettet senest 1 år efter din ansøgning. Når du modtager hjælp, vil dine detaljerede oplysninger i ansøgningen også blive slettet efter 1 år, men selve oplysningen om, at du har modtaget hjælp, vil være registreret i en periode på minimum 3 år med navn og fødselsdato på dig og ægtefælle/samlever, indkomstforhold, ansøgningsområde, adresse, tlf. nr., e-mail og børns navne og alder.
  • Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.
  • Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger samt om mistanke om manglende overholdelse af persondatapolitikken kan du rette henvendelse til generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, tlf. 70220 230, e-mail: post@folkehjaelp.dk.

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Læs mere om Dansk Folkehjælps Persondatapolitik her.